جهل مرکب

آنکس که بداند و بداند که بداند
اسب خرد از گنبد گردون بجهاند
آنکس که بداند و نداند که بداند
بیدارش نمایید که بس خفته نماند
آنکس نه نداند و بداند که نداند
لنگان خرک خویش به منزل برساند
آنکس که نداند ونداند که نداند
در جهل مرکب ابد و دهر بماند

درکشورما وضع چنین است بدانید

آنکس که بداند وبداند که بداند
باید برود غازبه کنجی بچراند
آنکس که بداند و نداند که بداند
بهتر برودخویش به گوری بتپاند
آنکس که نداند و بداند که نداند
با پارتی و پول کره خر خویش براند
آنکس که نداند و نداند که نداند
برپست ریاست ابدالدهر بماند

 

/ 3 نظر / 10 بازدید
زهره

سلام.از آهنگ متن شماخیلی خوشم می آید اگر امکان داردآنرا برایم ایمیل کنید.[قلب]

مملی

سلام. جانا سخن از دل ما می گویی.ضمنا بنده فعلا دارم یه گوشه ای غاز می چرونم . شما هم غازچرون خوبی هستی.بذار بقیه هم یا توگور بتپند یاکره خرشون رو برونند .اما امان از دست اون ریاست ابدالدهر که به چه روزی انداخته هممون رو.

جامانده...

سلام ... حالتون خوبه ؟؟؟ طاعاتتون قبول ... من شما رو فراموش کردم ؟؟؟ به این ماه عزیز نه ... من همیشه به یادتونم ... حتی اسمتونم آوردم ... امید وارم منو ببخشین ... شعری که نوشتین منو یاد چند سال پیش وقتی دبیرستانی بودم یاد معلم ادبیاتم انداخت ... اولین بار اون بهمون این شعرو گفت ... ممنونم که به یادمی ... منم به یادتونم همیشه ... التماس دعا ...[گل][خداحافظ]